pickabook books with huge discounts for everyone
** We are currently unable to dispatch outside the UK **
pickabook books with huge discounts for everyone
Visit our new collection website www.collectionsforschool.co.uk
     
Email: Subscribe to news & offers:
Need assistance? Log In/Register


Item Details
Title: DIM PROBLEM
By: Emily Huws, Fflur Pughe (Editor), Dai Owen (Illus)
Format: Paperback

List price: £5.00


We currently do not stock this item, please contact the publisher directly for further information.

ISBN 10: 1845213335
ISBN 13: 9781845213336
Publisher: CENTRE FOR EDUCATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF WALES
Pub. date: 8 December, 2009
Pages: 52
Publication: UK
Imprint: Centre for Educational Studies, University of Wales
Returns: Non-returnable
Some other items by this author:
'DWISIO NAIN (PB)
ADAR SBONC SIONC (HB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: AMERICA! (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: BOLLYWOOD AMDANI! (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: CYFFRO LLWYFAN (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: GWISG FELEN (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: SAMBA SYFRDANOL (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: TANGO TANBAID (PB)
ANGYLION Y PASG (HB)
ANIFEILIAID MOR (VID)
ANIFEILIAID Y COED (VID)
ANIFEILIAID YR ANIALWCH (VID)
ARSWYD MAWR! (HB)
ARTH BACH DRWG (PB)
ARTH, YR (HB)
BACHGEN MEWN PYJAMAS, Y (PB)
BEN AR EI WYLIAU (PB)
BETH PETAI?
BETH PETAI? (PB)
BLE MAE CINIO BONSO? (PB)
BLE MAE FFRINDIAU BONSO? (PB)
BONSO (PB)
BOSGI STRYD Y COED (PB)
BOWNSIO (PB)
BWYSTFILOD BYCHAIN (VID)
CADAIR Y BRENIN CANIWT (PB)
CAM 12 PECYN B BRIG Y GOEDEN (PB)
CAM 12 PECYN C BRIG Y GOEDEN (PB)
CANEUON I BOB ACHLYSUR
CANEUON I BOB TYMOR (PB)
CARNIFAL CAERDYDD (PB)
CASTELL, Y (PB)
CHRISTMAS STORY (PB)
CHWANNEN (PB)
CHWARAE MOCH BACH (PB)
CI AR GOLL (PB)
CI CLEN YN HELPU (PB)
CI DU (HB)
CLOC CAE BERLLAN (HB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COMPOSING CONTEMPORARY MUSIC - A STUDENT'S GUIDE (PB)
CONWY CASTLE (PB)
CW! MEDDAI HEULWEN
CWAC! (PB)
CYFANSODDI CERDDORIAETH GYFOES - CANLLAW I FYFYRWYR (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFRES AR BIGAU: AIL GYFLE (PB)
CYFRES AR BIGAU: CARCHAROR YN ALCATRAZ (PB)
CYFRES BLODYN HAF: 1 ECO (HB)
CYFRES BLODYN HAF: 2 CARREG ATEB (PB)
CYFRES BLODYN HAF: 3 BABI GWYRDD (HB)
CYFRES FFLACH DONIOL: ABRACADABRA (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: BABI BEN (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: DYG A DEF DIAWLEDIG (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: ISI A'R CLOC (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: JAZZ (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: LLEW LLETCHWITH (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: POGO PING-PONG (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: PSST! (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: TWPSYN (PB)
CYFRES FFRED Y FFARIER: FFONIWCH FFRED (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 1. DYMUNIAD MEWN EILIAD (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 11. HOGYN HONCO A HOGAN HURT (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 12. CNOC, CNOC! PWY SY 'NA? (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 13. BWYD, BWYD, AFON O FWYD (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 2. BODYN BLEWOG A SGERBWD CEGOG (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 4. GIAMAN GASGAN AC ELLYLL ERCHYLL (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 7. ROWLIO-POWLIO A SBONCIO-SGIPIO (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 8. DROS Y GAMFA AC I MEWN I'R SACH (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 9. SION SLEI-SLEI A MARGED MEWN BASGED (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: PECYN 6 LLYFR (PB)
CYFRES GWELD SER: 1. CIPIO'R CYFLE (PB)
CYFRES GWELD SER: 10. BRWYDR Y BANDIAU (PB)
CYFRES GWELD SER: 2. SEREN Y DYFODOL (PB)
CYFRES GWELD SER: 3. CYFRINACH FFION (PB)
CYFRES GWELD SER: 4. CYTHRAUL CANU! (PB)
CYFRES GWELD SER: 5. LLWYDDIANT LLYWELA (PB)
CYFRES GWELD SER: 6. LWC MWNCI (PB)
CYFRES GWELD SER: 7. SEREN (PB)
CYFRES GWELD SER: 8. SER NADOLIG (PB)
CYFRES GWELD SER: 9. BRENHINES BOP (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: BWYD Y PASG (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: LLAWLYFR ATHRAWON/TEACHERS' HANDBOOK (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: SAM A SARA YN Y GWANWYN (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: SIOE FAWR, Y (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES MERCHED CYMRU: 5. JEMIMA NICHOLAS - ARWRES ABERGWAUN (HB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R CYLCH TYLWYTH TEG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R DIWRNOD GLAWOG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R MWSOG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R NOSON OLAU LEUAD (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R WENYNEN FACH BRYSUR (PB)
CYFRES PATAGONIA: 2. YR HUGAN FACH GOCH/CAPERUCITA ROJA (PB)
CYFRES PATAGONIA: 3. ELEN BENFELEN/RICITOS DE ORO (PB)
CYFRES TONIC 1: TAITH FFAITH 1 (PB)
CYFRES TONIC: CIP AR FYWYD... (PB)
CYFRES Y FFLAM: BYD BACH/GWYN Y GWEL ... + DARREN YN DEUD (PB)
CYFRES Y FFLAM: BYD GWAITH/PROFIAD PAULA (PB)
CYFRES Y FFLAM: CHWARAEON EITHAFOL/BAWD Y DIAFOL (PB)
CYFRES Y FFLAM: DYFFRYN EFYRNWY/CYFRINACH DAU + LLEDRITH Y LLYN (PB)
CYFRES Y FFLAM: EPYNT/YSBRYD Y MYNYDD (PB)
CYFRES Y FFLAM: GWNEUD Y PETHAU BYCHAIN / DAIL CRIN (PB)
CYFRES Y FFLAM: HAMDDENA HWNT AC YMA/MAGU ADENYDD (PB)
CYFRES Y FFLAM: MENTRO I FYD BUSNES/O DAN DY DRWYN + PILI-PALA (PB)
CYFRES Y FFLAM: SIOPAU MAN, SIOPAU MAWR / ANGEL (PB)
CYFRES Y FFLAM: YR OCHR DRAW/YR ENETH GADD EI GWRTHOD (PB)
CYFRINACH CASTELL COCH (PB)
CYN MYND I GYSGU (HB)
CYSGA WIR, HEULWEN
DAD YN NOFIO (PB)
DAWNSIO GWIRION (PB)
DEINOSORIAID DEIAN (PB)
DIWRNOD MARCHNAD (PB)
DR. DOG (PB)
DRACULA A'R ANGHENFIL (HB)
DRACULA A'R YMWELYDD (HB)
DRACULA A'R YSBRYD (HB)
DRIP DRIP (PB)
DYFAL DONC (HB)
DYN HAEARN, Y (PB)
EATING AND TASTING (HB)
ELFED (PB)
ELIFFANT YN YR ARDD (PB)
ESGYD RWTSH RATSH (PB)
FESTIVAL FUN: CELEBRATING A CELTIC HALLOWEEN (PB)
FLACH (PB)
FODRWY AUR, Y (PB)
FORWERTH A'R MOR-LADRON (HB)
FRED (PB)
GAGS (PB)
GEIRIAU CYNTAF FFERM CAE BERLLAN (HB)
GEIRIAU'R GAN (PB)
GERALD'S WALES (PB)
GLYWSOCH CHI STORI? (PB)
GORILA (PB)
GWE GWENHWYFAR (PB)
GWICH! (PB)
GWRANDO AR Y LLOER (PB)
GWYNT A GLAW, HEULWEN DDAW! (HB)
HANES LLEUCU LLYGODEN (HB)
HANES MR. PEREDUR PYSGOTWR (HB)
HANES SAMI WISGARS NEU'R PWDIN RHOLI-POLI (PB)
HANES SINACH A GINGRON (PB)
HANES TEILIWR CAERLOYW (HB)
HARI HYLL YR AIL (PB)
HARRI POTTER MAEN YR ATHRONYDD (HB)
HAWDD PAWDD I CADI CWNG-FFW (PB)
HELYNT HUW (PB)
HEN AWYREN (HB)
HEN FEIC PENNYFARTHING (HB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CAMPAU A CHWARAEON (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CARTREFI (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CYMERIADAU (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: MOR A MORWYR (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: TERFYSG A PHROTEST (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: TROSEDD A CHOSB (PB)
HEN GAR (HB)
HEN GWCH (HB)
HEULWEN A'R WY (HB)
HOFF BETHAU HEULWEN
HOGAN MAM, BABI JAM (PB)
HWYL GWYL: DATHLU CALAN GAEAF (PB)
JARFF A NACW (PB)
JCS GWIRION GWYN A DAI (PB)
JEALOUSY (HB)
JET (PB)
JINI JINJILA (PB)
JINJ (PB)
LISTENING AND HEARING (HB)
LLYFR CYFRIF GUTO GWNINGEN (HB)
LLYFR STICERI GEIRIAU CYNTAF CAE BERLLAN (PB)
LLYFR STORI STICERI NADOLIG (PB)

TOP SELLERS IN THIS CATEGORY
Trash (Paperback)
By: Andy Mulligan
Random House Children's Publishers UK
Our Price : £5.83
more details
Starting School (Paperback)
By: Allan Ahlberg, Janet Ahlberg
Penguin Books Ltd
Our Price : £5.10
more details
Pig-Heart Boy (Paperback)
By: Malorie Blackman
Random House Children's Publishers UK
Our Price : £5.10
more details
Wonder (Paperback)
By: R. J. Palacio
Random House Children's Publishers UK
Our Price : £5.83
more details
The Daydreamer (Paperback)
By: Ian McEwan, Anthony Browne (Illus)
Random House Children's Publishers UK
Our Price : £5.83
more details
BROWSE FOR BOOKS IN RELATED CATEGORIES
 CHILDREN'S AND EDUCATIONAL
 children's fiction


Information provided by www.pickabook.co.uk
SHOPPING BASKET
  
Your basket is empty
  Total Items: 0
 

New This Month
Dyslexia, ADHD, and DCD-Friendly Study Skills Guide
By: ANN-MARIE MCNICHOLAS
This practical study skills guide helps young people with dyslexia and specific learning differences (SpLDs) study for exams. The book takes an active learning approach that helps students develop a positive attitude towards study and exams. It also offers strategies for multisensory learners and is full of techniques for learning and remembering.
add to basket

Mindfulness for Children
M IS FOR MINDFULNESS
By: CAROLYN SUZUKI
An Alphabet Book of Calm. A beautifully illustrated, gentle introduction to the concepts of mindfulness, such as the importance of being aware of your body and its sensations, and being aware of your breathing. In an increasingly anxious, stressful world, this book is a little oasis of calm and reflection. A perfect book to start conversations about feelings and worries with small children, from the author of ''F is for Feminism: An Alphabet Book of Empowerment''.
add to basket

Mindfulness for Children
add to basket


11+ Revision Material
add to basket

11+ Revision Material
11+ English Revision Guide
By: ERIKA CROSS, JENNY OLNEY, VICTORIA BURRILL
Secure the top marks in 11+ independent school entrance exams and pre-tests and a better chance at getting into their school of choice with this essential revision guide. Complete coverage of the ISEB 11+ English syllabus and stretching extra content ensures that every topic is thoroughly revised ahead of the exams.
add to basket