pickabook books with huge discounts for everyone pickabook books with huge discounts for everyone
Visit our new collection website www.collectionsforschool.co.uk
     
Email: Subscribe to news & offers:
Need assistance? Log In/Register


Item Details
Title: DIM PROBLEM
By: Emily Huws, Fflur Pughe (Editor), Dai Owen (Illus)
Format: Paperback

List price: £5.00


We currently do not stock this item, please contact the publisher directly for further information.

ISBN 10: 1845213335
ISBN 13: 9781845213336
Publisher: CENTRE FOR EDUCATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF WALES
Pub. date: 8 December, 2009
Pages: 52
Publication: UK
Imprint: Centre for Educational Studies, University of Wales
Returns: Non-returnable
Some other items by this author:
'DWISIO NAIN (PB)
ADAR SBONC SIONC (HB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: AMERICA! (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: BOLLYWOOD AMDANI! (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: CYFFRO LLWYFAN (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: GWISG FELEN (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: SAMBA SYFRDANOL (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: TANGO TANBAID (PB)
ANGYLION Y PASG (HB)
ANIFEILIAID MOR (VID)
ANIFEILIAID Y COED (VID)
ANIFEILIAID YR ANIALWCH (VID)
ARSWYD MAWR! (HB)
ARTH BACH DRWG (PB)
ARTH, YR (HB)
BACHGEN MEWN PYJAMAS, Y (PB)
BEN AR EI WYLIAU (PB)
BETH PETAI?
BETH PETAI? (PB)
BLE MAE CINIO BONSO? (PB)
BLE MAE FFRINDIAU BONSO? (PB)
BONSO (PB)
BOSGI STRYD Y COED (PB)
BOWNSIO (PB)
BWYSTFILOD BYCHAIN (VID)
CADAIR Y BRENIN CANIWT (PB)
CAM 12 PECYN B BRIG Y GOEDEN (PB)
CAM 12 PECYN C BRIG Y GOEDEN (PB)
CANEUON I BOB ACHLYSUR
CANEUON I BOB TYMOR (PB)
CARNIFAL CAERDYDD (PB)
CASTELL, Y (PB)
CHRISTMAS STORY (PB)
CHWANNEN (PB)
CHWARAE MOCH BACH (PB)
CI AR GOLL (PB)
CI CLEN YN HELPU (PB)
CI DU (HB)
CLOC CAE BERLLAN (HB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COMPOSING CONTEMPORARY MUSIC - A STUDENT'S GUIDE (PB)
CONWY CASTLE (PB)
CW! MEDDAI HEULWEN
CWAC! (PB)
CYFANSODDI CERDDORIAETH GYFOES - CANLLAW I FYFYRWYR (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFRES AR BIGAU: AIL GYFLE (PB)
CYFRES AR BIGAU: CARCHAROR YN ALCATRAZ (PB)
CYFRES BLODYN HAF: 1 ECO (HB)
CYFRES BLODYN HAF: 2 CARREG ATEB (PB)
CYFRES BLODYN HAF: 3 BABI GWYRDD (HB)
CYFRES FFLACH DONIOL: ABRACADABRA (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: BABI BEN (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: DYG A DEF DIAWLEDIG (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: ISI A'R CLOC (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: JAZZ (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: LLEW LLETCHWITH (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: POGO PING-PONG (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: PSST! (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: TWPSYN (PB)
CYFRES FFRED Y FFARIER: FFONIWCH FFRED (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 1. DYMUNIAD MEWN EILIAD (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 11. HOGYN HONCO A HOGAN HURT (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 12. CNOC, CNOC! PWY SY 'NA? (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 13. BWYD, BWYD, AFON O FWYD (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 2. BODYN BLEWOG A SGERBWD CEGOG (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 4. GIAMAN GASGAN AC ELLYLL ERCHYLL (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 7. ROWLIO-POWLIO A SBONCIO-SGIPIO (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 8. DROS Y GAMFA AC I MEWN I'R SACH (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 9. SION SLEI-SLEI A MARGED MEWN BASGED (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: PECYN 6 LLYFR (PB)
CYFRES GWELD SER: 1. CIPIO'R CYFLE (PB)
CYFRES GWELD SER: 10. BRWYDR Y BANDIAU (PB)
CYFRES GWELD SER: 2. SEREN Y DYFODOL (PB)
CYFRES GWELD SER: 3. CYFRINACH FFION (PB)
CYFRES GWELD SER: 4. CYTHRAUL CANU! (PB)
CYFRES GWELD SER: 5. LLWYDDIANT LLYWELA (PB)
CYFRES GWELD SER: 6. LWC MWNCI (PB)
CYFRES GWELD SER: 7. SEREN (PB)
CYFRES GWELD SER: 8. SER NADOLIG (PB)
CYFRES GWELD SER: 9. BRENHINES BOP (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: BWYD Y PASG (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: LLAWLYFR ATHRAWON/TEACHERS' HANDBOOK (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: SAM A SARA YN Y GWANWYN (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: SIOE FAWR, Y (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES MERCHED CYMRU: 5. JEMIMA NICHOLAS - ARWRES ABERGWAUN (HB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R CYLCH TYLWYTH TEG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R DIWRNOD GLAWOG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R MWSOG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R NOSON OLAU LEUAD (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R WENYNEN FACH BRYSUR (PB)
CYFRES PATAGONIA: 2. YR HUGAN FACH GOCH/CAPERUCITA ROJA (PB)
CYFRES PATAGONIA: 3. ELEN BENFELEN/RICITOS DE ORO (PB)
CYFRES TONIC 1: TAITH FFAITH 1 (PB)
CYFRES TONIC: CIP AR FYWYD... (PB)
CYFRES Y FFLAM: BYD BACH/GWYN Y GWEL ... + DARREN YN DEUD (PB)
CYFRES Y FFLAM: BYD GWAITH/PROFIAD PAULA (PB)
CYFRES Y FFLAM: CHWARAEON EITHAFOL/BAWD Y DIAFOL (PB)
CYFRES Y FFLAM: DYFFRYN EFYRNWY/CYFRINACH DAU + LLEDRITH Y LLYN (PB)
CYFRES Y FFLAM: EPYNT/YSBRYD Y MYNYDD (PB)
CYFRES Y FFLAM: GWNEUD Y PETHAU BYCHAIN / DAIL CRIN (PB)
CYFRES Y FFLAM: HAMDDENA HWNT AC YMA/MAGU ADENYDD (PB)
CYFRES Y FFLAM: MENTRO I FYD BUSNES/O DAN DY DRWYN + PILI-PALA (PB)
CYFRES Y FFLAM: SIOPAU MAN, SIOPAU MAWR / ANGEL (PB)
CYFRES Y FFLAM: YR OCHR DRAW/YR ENETH GADD EI GWRTHOD (PB)
CYFRINACH CASTELL COCH (PB)
CYN MYND I GYSGU (HB)
CYSGA WIR, HEULWEN
DAD YN NOFIO (PB)
DAWNSIO GWIRION (PB)
DEINOSORIAID DEIAN (PB)
DIWRNOD MARCHNAD (PB)
DR. DOG (PB)
DRACULA A'R ANGHENFIL (HB)
DRACULA A'R YMWELYDD (HB)
DRACULA A'R YSBRYD (HB)
DRIP DRIP (PB)
DYFAL DONC (HB)
DYN HAEARN, Y (PB)
EATING AND TASTING (HB)
ELFED (PB)
ELIFFANT YN YR ARDD (PB)
ESGYD RWTSH RATSH (PB)
FESTIVAL FUN: CELEBRATING A CELTIC HALLOWEEN (PB)
FLACH (PB)
FODRWY AUR, Y (PB)
FORWERTH A'R MOR-LADRON (HB)
FRED (PB)
GAGS (PB)
GEIRIAU CYNTAF FFERM CAE BERLLAN (HB)
GEIRIAU'R GAN (PB)
GERALD'S WALES (PB)
GLYWSOCH CHI STORI? (PB)
GORILA (PB)
GWE GWENHWYFAR (PB)
GWICH! (PB)
GWRANDO AR Y LLOER (PB)
GWYNT A GLAW, HEULWEN DDAW! (HB)
HANES LLEUCU LLYGODEN (HB)
HANES MR. PEREDUR PYSGOTWR (HB)
HANES SAMI WISGARS NEU'R PWDIN RHOLI-POLI (PB)
HANES SINACH A GINGRON (PB)
HANES TEILIWR CAERLOYW (HB)
HARI HYLL YR AIL (PB)
HARRI POTTER MAEN YR ATHRONYDD (HB)
HAWDD PAWDD I CADI CWNG-FFW (PB)
HELYNT HUW (PB)
HEN AWYREN (HB)
HEN FEIC PENNYFARTHING (HB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CAMPAU A CHWARAEON (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CARTREFI (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CYMERIADAU (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: MOR A MORWYR (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: TERFYSG A PHROTEST (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: TROSEDD A CHOSB (PB)
HEN GAR (HB)
HEN GWCH (HB)
HEULWEN A'R WY (HB)
HOFF BETHAU HEULWEN
HOGAN MAM, BABI JAM (PB)
HWYL GWYL: DATHLU CALAN GAEAF (PB)
JARFF A NACW (PB)
JCS GWIRION GWYN A DAI (PB)
JEALOUSY (HB)
JET (PB)
JINI JINJILA (PB)
JINJ (PB)
LISTENING AND HEARING (HB)
LLYFR CYFRIF GUTO GWNINGEN (HB)
LLYFR STICERI GEIRIAU CYNTAF CAE BERLLAN (PB)
LLYFR STORI STICERI NADOLIG (PB)

TOP SELLERS IN THIS CATEGORY
Harry Potter and the Goblet of Fire (Paperback)
By: J. K. Rowling
Bloomsbury Publishing PLC
Our Price : £6.56
more details
Harry Potter and the Deathly Hallows (Paperback)
By: J. K. Rowling
Bloomsbury Publishing PLC
Our Price : £6.56
more details
Harry Potter Box Set: The Complete Collection Children's (Multiple copy pack)
By: J. K. Rowling
Bloomsbury Publishing PLC
Our Price : £45.98
more details
A Monster Calls (Paperback)
By: Patrick Ness, Siobhan Dowd
Walker Books Ltd
Our Price : £5.83
more details
The Hate U Give (Paperback)
By: Angie Thomas
Walker Books Ltd
Our Price : £5.19
more details
BROWSE FOR BOOKS IN RELATED CATEGORIES
 CHILDREN'S AND EDUCATIONAL
 children's fiction


Information provided by www.pickabook.co.uk
SHOPPING BASKET
  
Your basket is empty
  Total Items: 0
 

New This Month
The Beast of Buckingham Palace
By: DAVID WALLIAMS (AUTHOR), TONY ROSS (ILLUSTRATOR)
The brand new epic adventure from multi-million bestselling author David Walliams
add to basket
World Around Us
What Is Politics? Why Should we Care? And Other Big Question...
By: MICHAEL ROSEN
A highly topical look at how politics affects everyone in society, and has an impact on our daily lives
add to basket

World Around Us
What is Right and Wrong? Who Decides? Where Do Values Come F...
By: MICHAEL ROSEN
A highly topical look at how our decisions about what is right and wrong play out on an individual, local, national and global scale
add to basket

World Around Us
Greta and the Giants
By: ZOE TUCKER
This allegorical picture book retells the real story of Greta Thunberg and her incredible "school strike for climate" for younger readers.
add to basket

Christmas Titles
Festive Spirits
By: KATE ATKINSON
The perfect Christmas gift: three festive tales from the brilliant pen of Kate Atkinson.
add to basket

Christmas Titles
Children''s Literary Christmas
By: BRITISH LIBRARY
Immerse yourself in some festive magic with this brand-new collection of the finest Christmas stories, songs and poetry in the English language. 24 seasonal chapters are brought to life by a selection of seasonal illustrations from the Library collection and the artwork of some of the great modern book illustrators.
add to basket